Mun Keuruu -sivuston ja -ajattelun tarina

Ajatus Mun Keuruu -heimosta syntyi Keurusselän Nuorkauppakamarin tahdosta saada alueelle lisää elinvoimaa, osoittaa kotiseudun arvostusta ja yhteisöllisyyden tunnetta. Mun Keuruu olikin aluksi Instagramissa toteutettu kampanja, jossa kamarilaiset kertoivat videoiden avulla elämästään Keuruulla.

Alueella on tunnistettu jo pitkään että digitaalisessa verkossa tulisi toimia tehokkaammin, yritysten koko potentiaalia hyödyntäen. Koronakevään positiiviset vaikutukset näkyvät nyt digiloikkana, josta esimerkkinä on Mun Keuruu -elinvoimasivusto. Elinvoimainen kasvu Keuruun seutukunnalla -hanke käynnistyi, ja kutsui heti alkuvaiheessa koolle asianomaiset toimijat. Syntyi ajatus Keurusseudun Verkkomarkkinoista ja pian myös Mun Keuruu -sivustosta. Kehittämisyhtiö Keulink Oy, Keurusseudun Yrittäjät ry ja Keurusselän Nuorkauppakamari päättivät yhdistää voimavarat ja hyödyntää synergiaa – yhdessä olemme enemmän. Mun Keuruu -heimosta kasvoi laajempi Mun Keuruu -brändi. Koko yhteisen matkan ajan keskeistä on ollut kaiken aiemman elinvoimatyön hyödyntäminen.

Haluamme olla alueen supervoimalaitos, joka antaa virtaa kehittämiselle, yrittäjyydelle ja elinvoimalle. Mun Keuruu -ajattelu on elinvoimaa ja lumovoimaa. Mun Keuruu -sivusto tarkoituksena on myydä Keuruun alueen vahvuudet ensin itsellemme ja sitten muille. Haluamme myös alueelle vanhan hyvän talkoohengen, joka luo turvallisuutta ja huolenpidon tunnetta. 

Mun Keuruu -ajattelu sisältää mahdollisuuden, että me kaikki voimme toimia alueen brändäreinä – näin meitä on muuten yli 10 000 elinvoimalähettilästä!

Elinvoimasivusto yhteisöä varten

Mun Keuruu -elinvoimasivusto on Keuruun seutukunnan yhteisöllinen elinvoiman rakentamisen alusta. Sivusto tarjoaa sekä yrittäjille että asukkaille mahdollisuuden osallistua seutukunnan palveluiden ja vetovoiman kehittämiseen. Elinvoimasivusto tuo esille paikallisia tarinoita ja tukee positiviista seutukunnallista elinvoimaimagoa.

Mun Keuruu -sivusto on luotu palvelemaan asiakasta – yrittäjää, asukasta, matkailijaa ja alueelle muuttoa suunnittelevaa. Mun Keuruu rakentuu ensisijaisesti tuotteiden ja palveluiden paremman markkinoinnin ja myynnin edistämiseen. Sivusto tarjoaa yrityksille ja yhteisöille alustan tuoda esille omia tuotteita ja palveluita osallistavalla ja yhteisöllisellä tavalla elinvoiman kehittämiseksi. Samoin sivusto tarjoaa työkaluja yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.
Houkuttelevan yritys- ja palveluhakemiston avulla asiakas löytää seutukunnan tuotteita ja palveluita. Palveluiden saavutettavuus paranee nykyaikaisen digialustan avulla.

Mun Keuruu -elinvoimasivuston omistaa Kehittämisyhtiö Keulink Oy ja sivustolla halutaan tukea yritysten kehittymistä ja kehittämistä uudella, ennakkoluulottomalla tavalla.

Missio

Luomme Keurusseudulle elinvoimaa ja kasvua markkinoinnin ja myynnin keinoin yrityksille, yrittäjiksi haluaville ja alueen asukkaille. 

Mun Keuruu toimii osallistamalla ja yhteisöllisyyttä lisäämällä yrittäjien ja asukkaiden avuksi. Viestimme positiivisella ja pirteällä tavalla alueemme vahvuuksista ja mahdollisuuksista. Sivuston sisällöstä hyötyvät yritykset, kuluttajat, matkailijat ja alueelle sijoittumista harkitsevat yritykset ja asukkaat.

Visio

Vetovoima, elinvoima ja kasvu tehdään koko kylän voimalla.

Arvot

Kasvamme koko kylän voimalla

Yritykset ja yrittäjät ovat seutukunnan elinvoiman perusta. Mun Keuruu nostaa esille osaamista ja vahvistaa alueen yrittäjien ja asukkaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vetovoimaa.

Sivuston avulla vahvistetaan seutukunnan yritysten ja yrittäjyyden arvostusta sekä työnantajakuvaa. Yrityksiä kannustetaan ja tuetaan hyödyntämään Mun Keuruu -verkoston mahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä. Positiiviset ja samaistuttavat tarinat seutukunnalta esittelevät monipuolisen alueen mahdollisuuksia. Mun Keuruu -elinvoimasivusto ja -toimintamalli tarjoavat asukkaille mahdollisuuden toimia paikallisten tuotteiden ja paikallisen elinvoiman lähettiläinä – brändäreinä – maailmalle. Tunnistamme, että kasvun potentiaali on koko kylän voimassa.  

Paikallisuus

Lähipalveluiden ja -tuotteiden käyttäminen vahvistaa alueen elinvoimaa. Lisäksi paikalliset tuotteet ovat tärkeä osa seutukunnan identiteettiä ja tuovat esille paikallisten yritysten osaamista. 

Monipuoliset ja laadukkaat lähipalvelut ja -tuotteet tukevat ympäristön ja ihmisen hyvinvointia. Lähipalvelut ja -tuotteet koetaan turvallisina ja arvokkaina. Mun Keuruu -sivusto parantaa lähipalveluiden ja -tuotteiden saavutettavuutta ja pyrkii lisäämään niiden arvostusta. 

Resilienssi

“Resilienssi on kyky, joka auttaa selviämään muutoksista ja menestymään epävarmuuden maailmassa” (Minna Janhonen). Yhdessä tekeminen ja kehittyminen nojaavat luottamukselliseen Mun Keuruu -verkostoon. Vastaamme muuttuvan maailman haasteisiin yhdessä.

Resilienssin perusaineksia ovat ihmistä arvostava johtaminen ja kulttuuri, vuorovaikutuksen rakentaminen sekä muutosvalmiuden oppiminen.

Sivustoa ovat olleet rakentamassa:

Elinvoimainen kasvu Keuruu seutukunnalla (EKSS) -hanke

Rahoittajat; Keskisuomen liitto ja Kehittämisyhtiö Keulink Oy

Lapaset (Lapset seutukunnan tulevaisuus) -hanke

Rahoittajat; Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin, Leader-ryhmä Vesuri sekä Keurusseudun Yrittäjät ry

Kehittämisyhtiö Keulink Oy
Keurusseudun Yrittäjät ry
Keurusselän Nuorkauppakamari ry

Lisätietoa hankkeista