Miia Leppäkangas

Sovi koulutuksesta kouluttajan kanssa.

miialeppakangas@hotmail.com

040 5390806

SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutus

Koulutus on kokonaan verkossa suoritettava koulutus, josta syntyy SPR Hätäensiapukurssi 4 t -pätevyys.

Tietoa verkkokoulutuksesta:

  • Verkkokoulutus sisältää monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja mediasisältöjä.
  • Kurssilainen suorittaa verkkokoulutuksen itselle sopivaan aikaan ja opiskelutahtiin.
  • Koulutuksen voi keskeyttää milloin tahansa ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin.
  • Verkkokoulutus on riskitön tapa opetella ensiaputaitoja koronavirustilanteessa.

Ensiaputodistuksen saamiseksi kurssilaiselta edellytetään välitehtävien tekemistä ja loppukokeen läpäisemistä hyväksytysti. Suorittamisesta muodostuu sertifioitu SPR Hätäensiapukurssi 4 t, –pätevyys, joka on voimassa kolme vuotta  SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutus ei toimi pidempien ensiapukurssien kertauksena.

Jos työpaikalla sattuisi työtapaturma, on sertifioitu koulutus todiste siitä, että työnantaja on huolehtinut velvoitteistaan ja perehdyttänyt tai kouluttanut työntekijän kunnolla, eikä työtapaturma johtunut työnantajan laiminlyönnistä.

Sertifioitu koulutus on aina viimeisimpien suositusten ja ohjeistuksien mukainen. Taustalla toimii ensiavun kouluttamisen asiantuntijoita, jotka ottavat huomioon viimeisimmän lainsäädännön, standardit ja hyvät käytänteet.