0405353498

jyrki.kekalinen@gmail.com

2196688-3

Arimontie 24, Viikinlahden yrityspuisto, 42700 Keiruu

Otonkaarre 8 C, 42700 Keuruu

Jyrki Kekälinen

Palvelumme ja tuotteemme

Huonekalu-, ajoneuvo-, veneverhoilut