044-5161270

tiina@tyonohjaustiinakiiski.fi

1846197-2

Mikkolantie 44, 42700 Keuruu

Palvelumme ja tuotteemme

Tarjoan esimiesten, työntekijöiden, tiimien ja erilaisten ryhmien tarpeisiin sopivaa työnohjausta, työyhteisösovittelua ja vuorovaikutusprosesseihin liittyvää koulutusta ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä hyödyntäen. Työnohjauksella tavoitellaan ammatillisen identiteetin vahvistumista, työyhteisön vuorovaikutusprosessien sujuvuutta, hyvinvoinnin ja jaksamisen lisääntymistä sekä oppimiskokemusten jakamista jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Ohjaus voidaan järjestää yksilö-, pari-, esimies-, tiimi-, ryhmä- tai yhteisönohjauksena.

Työyhteisösovittelun avulla etsitään ratkaisuja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin ja työyhteisön konflikteihin. Ratkaisukeskeisenä, työyhteisön ulkopuolisena ja puo-lueettomana sovittelijana autan konfliktin osapuolia löytämään ongelmiin osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja, jotta työyhteisössä voidaan keskittyä olennaiseen -työn tekemiseen. Sovitteluprosessi suunnitellaan kuhunkin tilanteeseen sopivaksi kokonaisuudeksi siten, että jokaisen prosessiin osallistuvan on mahdollista olla osa työhön liittyvien haasteiden ratkaisua. Työyhteisön konflikti tarjoaa aina mahdollisuuden oppimiseen.

Tarjoan myös työyhteisön vuorovaikutusprosesseihin liittyviä 2-6 tunnin mittaisia koulutuksia esim. seuraavista teemoista:

  • Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • Mitä tarvitsen muilta työyhteisön jäseniltä, jotta voin antaa parhaani omassa työssäni?
  • Miten työntekijän tarpeista voidaan työstää työtä ohjaavia ja tukevia tavoitteita sekä keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?
  • Erilaisuuden hyväksyminen ja hyödyntäminen työyhteisössä: Luonteenpiirteiden vahvuudet ammatillista identiteettiä tukemassa

Tietoa yrityksestä

Olen Tiina Kiiski, koulutukseltani KM, aikuispedagogi ja erityisopettaja. Minulla on pitkä kokemus työtehtävistä, joissa olen kohdannut haastavia vuorovaikutustilanteita ja nähnyt oivaltamisen ja oppimisen riemua, kun haasteista on selvitty eteenpäin. Työnohjaajakokemusta minulla on erikokoisista organisaatioista, kaikista työnohjauksen muodoista ja olen Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) hyväksymä työnohjaaja. Olen käynyt laajimman Suomessa järjestettävän työyhteisösovittelijakoulutuksen ja pidän osaamistani ajan tasalla seuraamalla aktiivisesti alan kirjallisuutta, kouluttautumalla ja verkostoitumalla alan muiden osaajien kanssa. Suunnittelen ja toteutan työnohjaus, – sovittelu sekä koulutusprosessit joustavasti asiakkaan tarpeisiin vastaaviksi.