0504363379

metsa.otso@gmail.com

2479692-0

Kolhontie 313, 42700 Keuruu

Kolhontie 313,42700 Keuruu

Otso Heikkinen

Palvelumme ja tuotteemme

Palveluvalikoimamme tärkein tuote on raivaussahalla tehtävät työt (perkaus, harvennus ja ennakkoraivaus). Lisäksi yritys tarjoaa taimien istutusta, pihapuiden kaatoa ja muita moottorisahalla tehtäviä töitä, terveyslannoitusta (boori) moottoriruiskulla sekä rajalinjojen paikantamista ja avaamista tarkkuus -GPS:llä.

  • Taimikonhoito
  • Ennakkoraivaus
  • Erikoishakkuut moottorisahatyönä
  • Pihapuun kaato
  • Terveyslannoitus (boori)
  • Rajalinjojen paikannus ja avaaminen

Tietoa yrityksestä

Perustin yrityksen 2012 valmistautuessani vetäytymään eläkkeelle puolustusvoimista. Yrityksen asiakkaina ovat olleet metsäyritykset, kaupunki ja seurakunta sekä yhä kasvavassa määrin yksityiset metsänomistajat. Yritys työllistää kausiluontoisesti 1-2 henkilöä ja lisäksi opiskelijoita.

Tässä työssä näkee kättensä jäljen. Motto: Laatu korvaa määrän.